دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

دسته بندی : مدیریت
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه :

با توجه به جو و قوانین جهانی حالا نوبت ایران است که برای دست یابی به مزایای مالیات ارزش افزوده هر چه سریع تر این نظام مالیاتی را طراحی و اجراء نماید

در سال های پس از جنگ دوم جهانی فردی آلمانی به نام قو ـ زیمنس جهت ایجاد درآمد برای دولت و نیز بازسازی کشور طرح مالیات ارزش افزوده را ارائه داد. اما این فرانسه بود که به عنوان اولین کشور، موفق گردید در 1954 این نظام مالیاتی را به صورت کامل به اجرا در آورد و تا مرحله ای خرده فروشی بسط دهد.

به موازات اجرای این طرح در فرانسه، دیگر کشورهای عضو جامعه ی اروپا از فوائد این نظام مالیاتی آگاهی یافتند تا بدانجا که یکی از شرط های پیوستن به بازار مشترک اروپا را داشتن نظام مالیات ارزش افزوده در کشور داوطلب عضویت دانستند. لذا این نظام مالیاتی، ریشه و خاستگاه اروپایی است. به هر جهت پیرو این فعل و انفعالات کشورهای متعدد اروپایی یکی پس از دیگری به راه اندازی این نظام مالیاتی پرداختند در دهه های 1960 و 1970 کشورهای زیادی از اروپا به این نظام مالیاتی روی آوردند. از آن جمله هستند؛ دانمارک 1967، آلمان غربی 1968، لوکزامبورگ 1970، بلژیک 1971، ایرلند 1972، ایتالیا 1973 و انگلستان 1973.

البته کشورهای دیگر قاره ها نیز این نظام مالیاتی را راه اندازی نموده اند.و از این میان برزیل، اروگوئه، مکزیک، آرژانتین، شیلی، ساحل عاج، آمریکا،، استرالیا، الجزایر، مغرب، و تونس را می توان نام برد.

فصل اول

كلیات و تعاریف

ماده 1-عرضه كالاها و خدمات درایران وهمچنین واردات وصادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد

ماده 2- منظوراز عرضه كالا دراین قانون عبارت است ازانتقال كالا از طریق هرنوع معامله

تبصره - كالاهای موضوع این قانون كه توسط مؤدی خریداری ، تحصیل و یا تولید می شود در صورتیكه برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد و یا برای مصارف شخصی برداشت شود عرضه كالا به خودمحسوب ومشمول مالیات خواهد شد

ماده 3 - منظوراز عرضه خدمات دراین قانون عبارت است ازانجام خدمات برای غیر

ماده 4 -منظور از واردات در این قانون ،ورودكالا یا خدمت از خارج ازكشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد

ماده 5 - منظوراز صادرات دراین قانون ،صدور كالا یا خدمت به خارج از كشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد

ماده 6 - منظور از مالیات در این قانون ، مالیات بر ارزش افزوده می باشد

ماده 7 - منظور از ارزش افزوده دراین قانون عبارت است ازتفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها وخدمات بكار رفته تحصیل شده دریك دوره معین

ماده 8 - اشخاصی كه به عرضه كالاها و خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود

ماده 9 - در مورد معاوضه كالاها و خدمات موضوع این قانون ، عرضه كالا یا خدمت از طرف هر یك از متعاملین بطور جداگانه مشمول مالیات می باشد

ماده 10 - هر سال شمسی به شش دوره مالیاتی دو ماهه كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اردیبهشت، تیر، شهریور ، آبان ، دی و اسفند ماه هرسال خاتمه می یابد تقسیم می شود . در صورتیكه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یك دوره مالیاتی دو ماهه باشد ، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یك دوره مالیاتی تلقی می شود. هیات وزیران مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور مدت هردوره مالیاتی رابرای هرگروه از مؤدیان كه مقتضی بداند تغییردهد

ماده 11 - تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :

الف - در مورد عرضه كالا

- تاریخ صورتحساب، زمان تحویل كالا یا زمان تحقق معامله كالا،هركدام كه مقدم باشد حسب مورد

- در موارد مذكور درتبصره ماده 2 این قانون ، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا شروع استفاده ، هركدام كه مقدم باشد یا تاریخ برداشت حسب مورد

- در مورد معاملات موضوع ماده 9 این قانون ، تاریخ معاوضه

ب - در مورد خدمات

- تاریخ صورتحساب ، یا زمان ارائه خدمت ،هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد
- در مورد معاملات موضوع ماده این قانون ، تاریخ معاوضه

ج - در مورد صادرات و واردات

در مورد صادرات و واردات هنگام صدور یا ترخیص كالا از گمرك ودر خصوص خدمت ، هنگام پرداخت ما به ازاء

تبصره - در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ، تاریخ تعلق مالیات هنگام ثبت معامله در ماشین می باشد

--------------------------------------------------------------------------------

فصل دوم

معافیتها
ماده 12 - عرضه كالاها و خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد

فصل سوم

فصل چهارم

فایل ورد 26 ص